Podminky

 1. Každý člen klanu ΛLIΞN souhlasí s níže uvedenými podmínkami klanu a zavazuje se, že je bude dodržovat
  a nebude je porušovat. Vedení klanu musí každého hráče informovat o změně v podmínkách klanu.
 2. V případě hrubého porušování podmínek klanu může být člen vyhozen z klanu bez náhrady.
 3. Přijat do klanu bude pouze člen s kladnou ctí na svém účtu, který hraje za firmu VRU na serveru Česko
  a má minimálně 16. level. Vedení klanu rozhoduje o podmínkách pro vstup. Dále vedení klanu může individuálně odmítnout hráče, který všechna kritéria splňuje a nemusí dávat odůvodnění tohoto činu.
 4. Člen klanu ΛLIΞN bude používat pro komunikaci program TeamSpeak 3, tudíž bude na něm přihlášen vždy když bude aktivní ve hře. V případě porušení tohoto bodu nebudou hráči vyplaceny žádné kredity
  po dobu 30 dnů.
 5. Zákaz útočení na jakékoliv členy firmy VRU a kradení jejich NPC. Hráči neutočí na hráče s terčíkem,
  který je z klanu spojenců.
 6. Hráčům klanu není dovoleno se zaplétat do klanových válek jiných klanů, se kterými nemáme spojenectví. Prosím zvažte vždy zda vaše pomoc nezpůsobí klanu problémy či vyvolání zbytečné války.
 7. Hráčům v našem klanu nebude vedení v žádném případě tolerovat jakékoliv podpůrné programy.
  Kdo bude přistižen, že při jejich používání bude z klanu okamžitě vyloučen bez možnosti návratu zpět.
 8. Žádný člen klanu ΛLIΞN nebude zbytečně provokovat a podněcovat k vyhlášení války vůči vlastnímu klanu
  – jelikož mu tím hrozí též vyloučení z klanu, veškeré útoky na naše hráče řeší výhradně vedení klanu,
  případně určený diplomat a to na základě zprávy od členů.
 9. Hráč, který nenalétá za 30 dní bez řádné omluvy minimálně 20.000.000 BZ bude propuštěn z klanu.
 10. Vedení klanu přijímá pouze spojenectví od klanu z firmy VRU. Spojenectví nabízí a přijímá diplomat klanu
  a to vždy po dohodě s vedením klanu.
 11. V klanu ΛLIΞN má právo vyhlásit válku pouze k tomu pověřený hráč vedením klanu.
 12. Člen klanu si nebude zbytečně měnit nick, změna je povolena maximálně jedenkrát do měsíce a to pouze
  ze závažných důvodů. V případě porušení tohoto bodu nebudou hráči vypláceny kredity po dobu 30 dnů <>od poslední provedené změny.
 13. Kredity se u nás dají získat za určitých podmínek, které budou vždy předem dány na vědomost
  prostřednictvím klanových stránek (např.vyhlášení klanové soutěže,brána štěstí apod.)
  a klanových zpráv přímo ve hře Darkorbit.
  V případě nutné potřeby je možné po zvážení vyplatit i mimořádně kredity, jejichž vyplacení projedná k tomu určená komise.
  Člen, který nebude plnit některý u bodů podmínek nebude mít nárok na žádné odměny.
 14. Klan ΛLIΞN má daně 1% ( v případě změny budou hráči předem informováni ), z které se následně vyplácejí kredity hráčům, viz. bod 13. Ovšem, aby bylo možné vyplácet je nutné, aby byly kredity na klanovém kontě. Proto je nezbytné, aby každý člen odvedl do klanové kasy alespoň 10.000.000 kreditu za uplynulých 30 dní
  – kontrola je možná na klanových stránkách.
 15. Je-li vedení klanu ΛLIΞN delší dobu mimo hru, ujímá se velení předem určený člen.
 16. Úpravu klanových podmínek provádí vedení klanu, na základě vznesených připomínek případně po vlastním uvážení.

Tyto pravidla nabývají platnost 10.8.2012.

© Alienmobil 2011 - 2012